Teràpies hormonals basades en gonadotropines recombinants per incrementar la fertilitat en el llenguado senegalès

Publicat l’estudi sobre el “Desenvolupament de teràpies hormonals basades en gonodotropines recombinants per incrementar la fertilitat en el llenguado senegalès”, dut a terme per l’Institut d’Investigació i Tecnologia Agroalimentària (IRTA) i el Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC).

Les disfuncions reproductives de peixos mascles es troben sovint en l’aqüicultura de peixos plans (Pleuronectiformes), un grup de peixos d’alt valor comercial a tot el món . El llenguado senegalès (Solea senegalensis) és un peix pla molt apreciat amb una creixent importància comercial al sud d’Europa i Àsia. No obstant això, la producció massiva d’alevins d’aquesta espècie depèn en gran mesura dels reproductors mascles silvestres aclimatats a la captivitat, ja que la primera generació dels mascles solen mostrar conreades sota zero o més sovint les taxes de fertilització naturals . Aquesta situació dificulta la reproducció selectiva de les poblacions cultivades i fa que la indústria insostenible a llarg termini. El desenvolupament de mètodes de fertilització in vitro s’ha concebut com un enfocament alternatiu, però la baixa quantitat i la qualitat variable de l’esperma que els únics mascles es caracteritzen per produir que aquests mètodes poc pràctica a nivell industrial. L’ús de teràpies hormonals per millorar la producció d’esperma podria proporcionar una solució per millorar les disfuncions reproductives que sorgeixen en els peixos cultivats.

Podeu veure l’article publicat en aquest enllaç: http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0174387

23/03/17