Presentació

Version_D_RGB.indd

La Xarxa de Referència de Recerca i Desenvolupament i Innovació en Aqüicultura de la Generalitat de Catalunya, l’XRAq, és una entitat creada per part de la Generalitat de Catalunya a l’any 1997. L’objectiu prioritari de la XRAq és el de promoure la recerca interdisciplinar i de qualitat en l’àmbit de l’aqüicultura a Catalunya per tal d’afavorir el bescanvi de coneixements entre recerca pública i sector productiu.

En aquests últims anys, la tasca de la XRAq s’ha anat fent cada vegada més multidisciplinar, tenint una visió més transversal de l’aqüicultura integrant el sector productiu i altres institucions fora de catalunya, però sempre tenint com a eix principal la recerca.

Grups de recerca pertanyents a la XRAq

Experteses de la XRAq

 

 + Info Estudis de Aqüicultura i qualitat dels productes Aquàtics Estudis de Protozous Paràsits en Pesca i Aqüicultura Estudis d'Histiopatologia i Biologia de la Reproducció de Mol·luscs i Crustacis Investigació en Aqüicultura Marina Estudis de Metabolisme Intermediari i Endocrinologia en Peixos Estudis de Ictiofisiologia i Aqüicultura Morfologia Patològica Normal i Patològica de Peixos Aqüicultura Marina, Peixos, Crustacis i Mol·luscs Cultius Marins Experimentals Processos Biològics Naturals