VALORA

VALORA: Anàlisi de la percepció del producte de l’aqüicultura com a eina de valorització per el sector: el cas de Barcelona com a centre de referència en gastronomia i distribució.

Participants

Lourdes Reig (I.P.) i Rosa Flos per la UPC

Chema Gil i Cristina Escobar per el CREDA

Maite Carrassón, Francesc Padrós i Maria Constenla per la UAB

Francesc Piferrer per l’ICM

 

Context:

S’han fet força estudis sobre la percepció que el consumidor té de l’aqüicultura però no, en canvi, sobre la percepció que es té a tota la cadena de valor. I això malgrat que la decisió de compra del consumidor pot estar directament influenciada per el consell del peixater, i l’oferta del peixater al consumidor estar directament relacionada amb la disponibilitat de peix al mercat central. Normalment aquests estudis, tant qualitatius com quantitatius, s’han fet a partir de qüestionaris prèviament establerts per els investigadors.

Objectiu:

En aquest context, l’objectiu principal d’aquest projecte és analitzar la percepció que sobre l’aqüicultura tenen les diferents baules de la cadena de valor, des del mercat central del peix fins al consumidor final, separat en consumidors freqüents i ocasionals, passant pels peixaters. Per l’obtenció de les principals percepcions a cada segment de la cadena estudiada, s’utilitza un mètode qualitatiu (Focus groups and Nominal Group Technique) en el que els participants no estan influïts per cap expressió prèvia en relació als avantatges o desavantatges de l’aqüicultura. Posteriorment s’analitza el grau de consens que aquestes qüestions susciten en un grup d’experts (mètode Delphi)

Agraïm la col·laboració de
Gremi de Majoristes del Peix de Mercabarna
Gremi de Peixaters de Barcelona
Fundació Alicia
Mercabarna

i el suport de

APROMAR, Cluster Acuiplus, Stolt Sea Farm, Tinamenor, SEA, EAS.