Oferta de treball: Tècnic Superior per treballar a Torre de la Sal (CSIC, Castelló)

Es busca un Tècnic Superior d’Activitats Tècniques i Professionals (GP3) (Titulació FP2, especialitat requerida: Laboratori de Diagnòstic Clínic) pel projecte PROMETEO 2010/003 (REPROBASS) de la Generalitat Valenciana amb el títol:

“Bases moleculares, celulares y endocrinas de la pubertad y del desarrollo gonadal en lubina (Dicentrarchus labrax). Desarrollo de tecnologías ambientales, hormonales, y de manipulación génica para su control.”

Més informació: arxiu adjunt