Oferta de Tesi Doctoral a l’IRTA-CSIC

El grup de Fisiologia Molecular Comparada i Biotecnologia de l’IRTA, localitzat a l’Institut de Ciències del Mar (CSIC) de Barcelona, ofereix un contracte pre-doctoral per a dur a terme la Tesi Doctoral dins del projecte finançat pel Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat “CANALS D’AIGUA I IÒNICS COM NOUS MARCADORS D’ESTRÈS OXIDATIU I CINEMÀTICS DE LA QUALITAT DE L’ESPERMA EN TELEOSTIS MARINS” (SPERMIOPORIN) (AGL2016-76802-R).

El tema de tesi és l’estudi transcriptòmic i proteòmic durant la formació i activació dels espermatozoides de peixos, així com la identificació i caracterització del canals iònics presents en aquestes cèl·lules i les seves possibles interaccions amb canals moleculars d’aigua (acuaporines). El projecte també inclou el desenvolupament de mètodes de silenciament de mRNAs per tal de definir les funcions fisiològiques d’aquests canals.

Podeu veure l’oferta en aquest enllaç.

20/04/17