Objectius

slider-2-1024x372

Des de la seva fundació a l’any 1997, la XRAq ha estat en un marc eminentment de col·laboració entre els grups de recerca que l’integren per potenciar la recerca d’alt nivell en aqüicultura.

Ara, un cop assolida aquesta experiència científica, la Xarxa segons les directrius marcades per l’actual Departament d’Empresa i Coneixement, té una orientació de transferència, valorització i internacionalització de la seva reserca cap el sector empresarial i la societat.

Aquests tres eixos en els que es fonamenta l’essència actual de la XRAq es duen a terme mitjançant estretes col·laboracions amb altres grups de recerca (tant nacionals com internacionals, amb instutucions públiques i/o privades i per últim un apropament molt destacat cap al teixit empresarial.