L’aqüicultura ecològica segueix sent una activitat minoritària a Europa

L’aqüicultura ecològica encara és una indústria incipient amb aportacions en volum reduït de 52.000 tones mètriques, el 4 per cent del total de productes aqüícoles que es van produir a la Unió Europea el 2015, segons l’últim informe de l’Observatori Europeu del Mercat de la Pesca i l’Aqüicultura (EUMOFA).

No obstant això, la tendència és creixent i en el període de 2012 a 2015 la producció es va incrementar un 24 per cent per salmó, es va duplicar per a la truita arc de sant Martí i es va triplicar per l’orada i el llobarro. També es van observar increments per mol·luscs com el musclo i l’ostra.

En una anàlisi de la situació actual de la producció aqüícola ecològica els experts de EUMOFA, aquests han establert que, en el cas del salmó ecològic, en un context d’un desenvolupament positiu de la demanda, els preus de venda són bons, de manera que es cobreixen els costos addicionals que genera aquesta activitat.

Referent a l’orada i llobarro ecològica, els experts considera que tot i productors arriben a preus premium al mercat, sovint aquests són menors que els costos addicionals necessaris perquè l’activitat sigui rendible en el context d’una limitada expansió del mercat.

En aquesta anàlisi la que surt més ben parada és la truita arc de sant Martí, ja que en el mateix, es considera que els productors arriben a preus premuim i marges extra, comparat amb l’activitat convencional, en un context de forta demanda particularment en la indústria del fumat.

Per països, el major productor és Irlanda amb 22.000 Tm, el 42 per cent del total produït pel país. El segueixen Itàlia, amb 8.500 Tm, el 16 per cent del total del seu aqüicultura; França, amb 4.200 Tm, el 8 per cent; o Hongria, 4.308 TM, el 7 per cent.

Espanya, es troba encara lluny de la seva capacitat productiva amb 1.353 Tm, el 0,5 del total de la producció aqüícola nacional. Menció a part és el cas de Portugal que amb 1.300 Tm ocupa el 14 per cent de la seva producció aqüícola.

Recomanacions per millorar la situació

Per millorar l’actual situació, els experts consideren necessari incrementar el volum produït per aconseguir una economia d’escala que permeti reduir els costos per ser més competitius.

A més, veuen necessaris millorar la credibilitat dels eco-etiquetats i no basar la promoció en aspectes negatius, sinó descriure-la com una activitat que dóna compliment a la sostenibilitat i el benestar animal.

Cal també millorar la informació sobre les reglamentacions de la UE i les oportunitats de finançament, així com la recol·lecció de dades i millorar el coneixement del sector, són altres debilitats que han de seguir millorant.

D’altra banda, els piscicultores perceben les certificacions com a processos costosos, especialment en l’obtenció de la certificació. També veuen necessari millorar el coneixement de minoristes i consumidors sobre els productes ecològics i les opcions de trobar al mercat noves espècies, com seria el cas de la corbina.

Font: http://www.mispeces.com

15/05/17