Jornada de presentació de la Norma UNE 173300 ‘Piscicultura. Guia de pràctiques correctes per al sacrifici’

El proper 29 de novembre tindrà lloc a la Secretaria General de Pesca, a Madrid, la presentació de la Norma UNE 173300 ‘Piscicultura. Guia de pràctiques correctes per al sacrifici’. Investigadors de la XRAq han fet la seva aportació en l’elaboració d’aquesta normativa d’AENOR.

Podeu veure totes les dades del Programa aquí, on hi trobareu també un enllaç per realitzar la inscripció on-line.

Es tracta d’una jornada gratuïta. Imprescindible inscripció.

16/11/2016