Grups de Recerca

La XRAq està constituida per 21 grups de recerca especialistes en diferents temàtiques. Aquests grups pertanyen a sis institucions diferents, totes elles amb un gran bagatge i experiència al món de l’aqüicultura. La seva distribució és la següent:

 

 

 • Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC):
  • ICM-CSIC1: Processos Biològics Litorals
  • ICM-CSIC2: Genòmica, epigenòmica i Ecotoxicologia Aqüàtica
  • ICM-CSIC3: Biologia d’Invertebrats Marins d’Interès Comercial
  • IDAEA-CSIC4: Toxicologia Ambiental

 

 • Universitat Autònoma de Barcelona (UAB):
  • UAB1: Salut d’espècies aqüàtiques
  • UAB2: Estrès, benestar i immunofisiologia en aqüicultura
  • UAB3: Immunologia evolutiva
  • UAB4: Nutrició pràctica d’espècies aqüàtiques

 

 • Universitat de Barcelona (UB):
  • UB1: Metabolisme, Nutrició i endocrinologia en peixos
  • UB2: Ecologia d’espècies de riu i aqüicultura de conservació
  • UB3: Histopatologia i biologia de la reproducció de mol·luscs i crustàcis
  • UB4:Parasitologia de peixos i qualitat de l’aigua

 

 • Universitat Politècnica de Catalunya (UPC):
  • UPC1: Valorització dels productes aqüícoles
  • UPC2: Enginyeria d’instal·lacions aqüícoles
  • UPC3: Enginyeria marítima i recursos costaners

 

 • Institut de Investigació i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
  • IRTA1: Sistemes de cultiu, cultiu larvari i nutrició
  • IRTA2: Salut
  • IRTA3: Seguiment del Medi
  • IRTA4: Qualitat del producte
  • IRTA5: Reproducció en peixos i Biotecnologia
 • Universitat de Girona (UdG):
  • UdG1: Ictiologia Genètica