Grup de reproducció XRAq

El grup de reproducció de la XRAq, un dels de més prestigi, està d’enhorabona per partida doble.

Per una part, el Dr. Francesc Piferrer (CSIC) ha estat premiat amb el Premio Jacumar de Investigación en Acuicultura, guardó d’un prestigi molt destacat a nivell nacional i internacional.

Més informació de la notícia: http://goo.gl/Rt6w7O

Per altra part, el grup del Dr. Joan Cerdà (IRTA) ha realitzat uns avenços de molta rellevància, descobrint nous mecanismes de producció de semen en peixos, aspecte clau per controlar i entendre la seva reproducció.

Més informació de la notícia: http://goo.gl/ha1G2Y

03/03/2014
03 de maig de 2014