Se busca responsable sanitaria de funcionamiento aqüícola

Es busca un responsable sanitari d’explotació aqüícola, per a la zona Barcelona Sud per realitzar actuacions puntuals per a l’empresa en qüestió.

Perfil: Veterinari, o altre professional sanitari (biòleg, etc.)

Funciones:

– Assessorar l’explotació en quant a la normativa sobre requisits zoosanitaris de l’aqüicultura i mesures de prevenció i control de malalties dels animals aquàtics.

– Verificar la correcta implementació del Pla de gestió sanitària de l’explotació, discriminant, quan s’escaigui, la producció convencional de l’ecològica.

– Fomentar l’aplicació de pràctiques correctes d’higiene.

– Inspeccionar periòdicament l’explotació per: a) Verificar el compliment de les seves obligacions, principalment en quant als registres; b) Realitzar un examen clínic dels animals, especialment quan observi algun tipus d’alteració, lesió, dany o mortalitat; c) Prendre mostres, i trametre-les a un laboratori autoritzat, quan l’examen clínic faci sospitar la presència d’alguna malaltia de declaració obligatòria.

– Investigar les incidències sanitàries que es puguin presentar a l’explotació, incloent els possibles augments de mortalitat.

Requisits: Preferiblement, qualificat i/o amb experiència en matèria de sanitat dels animals aquàtics.

DATA: AQUESTA OFERTA DE FEINA ESTÀ COBERTA.