Fish as indicators of the ecological state of rivers in brazilian

Aprofitant l’estada del Prof.Dr Alenxandre Clistenes de la Universitat Estatal de Feira de Santana (Brasil) a lRTA-SCR (UEA), el proper dijous 4 de juny es farà un seminari extraordinari sobre el tema:

“Fish as indicators of the ecological state of rivers brazilians”