The Foundation OESA and the XRAq sign a collaboration agreement to promote research, development and innovation in aquaculture

La Fundación Observatorio Español de Acuicultura (OESA) i la Xarxa de Referencia d’R+D+i en Aqüicultura de la Generalitat de Catalunya (XRAq) han subscrit un conveni marc de col·laboració amb l’objectiu d’impulsar accions conjuntes que contribueixin a l’enfortiment de la recerca, el desenvolupament tecnològic i la innovació en aqüicultura. L’acord també integra com entitats col·laboradores a tots els centres investigadors integrants de la XRAq (ICM-CSIC, UAB, UB, IRTA y UPC).

Aquest conveni marc assenta les bases per l’estrenyiment de les relacions entre la Fundación OESA i l’XRAq i definixen les línies d’actuació que permetin potenciar el seguiment i l’anàlisi de l’activitat aqüícola en els aspectes relacionats amb la investigació, el desenvolupament i la innovació.

En base a aquesta col·laboració, la Fundación OESA i l’XRAq (conjuntament amb els seus centres d’investigació membres) podran desenvolupar projectes de recerca, desenvolupament tecnològic e innovació; realitzar estudis i informes relatius al desenvolupament, la consolidació i la sostenibilitat de l’aqüicultura, al mateix temps que impulsar projectes d’investigació i transferència de resultats en l’àmbit nacional i internacional.

En la mateixa línia, podran organitzar-se conjuntament cursos, seminaris, conferències i altres esdeveniments d’interès per les parts i, de la mateixa manera, establir xarxes i vies de trobada i comunicació en el context mediterrani, europeu i iberoamericà.

Aquest conveni marc es complementarà amb acords específics destinats a concretar les accions propostes pels organismes col·laboradors.

3/02/2012
3 de febrer de 2012