Predoctoral fellowship (FPI) on physiology of l exercici in peixos

Organització: UNIVERSITAT DE BARCELONA

S’ofereix una beca predoctoral FPI del Ministerio de Ciencia e Innovación. Aquesta beca està associada a un projecte de recerca financiat pel MICINN (proyecto AGL2009-07006/ACU) titulado “Consecuencias fisiológicas del ejercicio en la trucha (Oncorhynchus mykiss): efectos sobre el crecimiento muscular, sistema inmune y reproducción”. El (la) becario(a) realitzarà la tesis doctoral en el marc d’aquest projecte que te com objectiu principal descriure desde un punt de vista molecular i cel·lular els efectes de la natació sostinguda sobre el creixement a nivel muscular, sobre la resposta immunitaria i la reproducció, emprant un peix teleosti (la truita) com a model experimental. En aquest projecte es realitzaran estudis cel·lulars, d’expresió gènica mitjançant microarrays i proteica mitjançant una aproximació proteòmica.

El candidat(a) ha d’enviar una còpia del curriculum vitae al Dr. Planas (jplanas@ub.edu) por correu electrònic, junt amb noms i informació de contacte de persones que puguin donar referències del candidat(a). El candidat(a) ha de ser llicenciat en Biologia o/i Bioquimica i tenir una nota mitja d’expedient acadèmico no inferior a 2.0. Es requereix (1) la realització d’estudis de postgrau a nivell de master, (2) experiència previa en laboratoris (acadèmics o industrials) emprant tècniques de biologia celul·lar i molecular i (4) coneixement de la llengua anglesa (parlat i escrit).