FBG

 

La Fundació Bosch i Gimpera és l’Entitat Gestora de la XRAq, qui proporciona entitat jurídica a la XRAq.

www.fbg.ub.edu