Xarxa de referència de R+D+i en Aqüicultura de la Generalitat de Catalunya: Promotor de la xarxa

Xarxa de referència de R+D+i en Aqüicultura de la Generalitat de Catalunya, precisa incorporar:

Termini exhaurit

PROMOTOR/A DE LA XARXA DE REFERÈNCIA
EN AQÜICULTURA

Funcions:

S’integrarà en la Xarxa de R+D+I d’Aqüicultura i portarà a terme la identificació i divulgació de la oferta científico-tecnològica dels diferents grups de recerca que composen la xarxa, així com l’estructuració, la planificació i la consecució de tot tipus de projectes de recerca, desenvolupament de producte/procés productiu o innovació tant a nivell nacional com internacional amb participació empresarial i/o multisectorial.

Funcions importants seran:

 1. Cerca de bases de dades, tant pel que fa a projectes, empreses, centres tecnològics i universitats i centres de recerca.
 2. Seguiment de les propostes de projectes.
 3. Assessorament de les noves convocatòries de subvencions de les diferents administracions públiques d’interès per les xarxes.

Perfil:

Titulació superior de llicenciatura en ciències – prioritàriament en Biologia, Biologia Marina, Veterinària, Ciències Ambientals, Bioquímica, Farmàcia, Enginyeria en Agronomia etc.

Es valorarà:

 1. El títol de doctor.
 2. L’ experiència en el sector de l’Aqüicultura (departament tècnic, desenvolupament de nous productes, R+D, qualitat, etc), tant pel que fa a producte, procés productiu i serveis.
 3. El coneixement dels programes subvencionats per les administracions públiques (autonòmica, estatal i europea), patents, planificació i gestió de projectes d’R+D+i, de l’oferta tecnològica d’interès pel sector i dels aspectes legals de la transferència de tecnologia.
 4. Haver dissenyat, cercat socis i presentat projectes a les diferents administracions públiques.
 5. Experiència en gestió R+D
 6. Domini del català i castellà. Nivell elevat d’anglès.
 7. Facilitat de comunicació i capacitat d’iniciativa, creativitat i treball en equip.
 8. Disponibilitat per viatjar.
 9. Informàtica a nivell d’usuari.

S’ofereix:

Contracte per obra i servei amb una durada de 8 mesos amb possibilitat de continuïtat.

Retribució en funció de l’experiència i aptituds del candidat/-a.

Jornada de 37,5 hores setmanals.

Contacte:

Les persones interessades hauran d’enviar el seu CV, carta de motivacions i expectatives econòmiques en format electrònic a anebot@ub.edu,

ABANS DEL 9 DE MAIG DE 2011 indicant la referència: PROMOTOR XARXA AQÜICULTURA