Transferència

Un dels aspectes mes importants per la XRAq es la transferència, que es pot entendre de diferents maneres: com una col·laboració i traspàs d’informació entre els grups que composen la xarxa, també participant en xarxes nacionals i internacionals de recerca amb objectius semblants als propis i potenciant la transferència de serveis i de tecnologia cap a les empreses del sector.

Per tal d’identificar àrees de col·laboració i establir contactes de recerca i assessorament tècnic s’està donat a conèixer l’oferta de la Xarxa als diferents sectors industrials, de manera que s’orienti la recerca dels grups cap a objectius d’interès comú, assegurant al mateix temps una transferència de resultats ràpida i efectiva.

La XRAq ha mantingut la vocació inicial de transferència i de treball amb les empreses, la qual cosa es posa de manifest en el nombre de contractes que ha desenvolupat i en el fet que les reunions dels investigadors amb empreses del sector son permanents. També s’ha participat a diversos workshops on empreses i investigadors han debatut en relació a temes d’interès comú. S’ha de ressaltar les reunions de treball sobre la recerca necessària en el sector del mol·lusc català i la reunió en la que es van presentar al sector i es van discutir els resultats del Projecte sobre la Malaltia d’Hivern. Totes dues reunions es van fer amb forta participació del sector català al Centre de Aqüicultura de Sant Carles de la Ràpita. A més, a nivell internacional s’ha d’esmentar els dos workshops internacionals sobre el cultiu del llenguado, el primer al Regne Unit i el segon a Cadis, en el que la presència de membres de la XRAq va ser important i en les que s’hi trobaven empreses tant espanyoles com d’altres països europeus.

L’existència de la XRAq dona el marc per la recerca conjunta, estimula la cooperació entre unitats i permet la massa crítica per tal de poder accedir amb èxit a nombrosos projectes competitius.

Per tant, els nostres reptes de futur es vehiculen en poder oferir una recerca de qualitat, que sigui útil i profitosa a la societat que ens envolta i participar en la formació de personal qualificat que pugui competir amb els seus homònims d’arreu. Hem de ser capaços de mantenir un contacte constant i permanent amb el sector de l’Aqüicultura del nostre País, que ens permetrà tenir una visió global de les necessitats en recerca i tecnologia i, també, dels requeriments de formació dels nostres alumnes. Identificant les demandes socials, ens serà molt més fàcil encaminar la nostra recerca i la formació dels nostres joves pel assolir el benestar que tothom desitja.