Reunión Sectorial de Acuicultura

17 de juliol de 2009

El passat divendres 17 de juliol es va celebrar la Reunió Sectorial en aqüicultura organitzada per la Direcció General de Pesca i Acció Marítima (DGPiAM) del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR) de la Generalitat de Catalunya en col.laboració amb la Xarxa de Referència en R + D + I en Aqüicultura (XRAq).

Cal destacar l’assistència d’uns cinquanta participants, entre ells: el Sr Martí Sans, director general de la DGPiAM, el subdirector, Sr Francesc Alcoverro, així com del Cap de Servei d’Estructures Pesqueres, Sr Ramon Jordana i el Sr Jesús Gómez com a representant de la delegació del DAR a “Terres de l’Ebre”. El Sr Salvador Maturana va assistir com representant del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa (DIUE). Així mateix, en la reunió van participar un nombre important de productors catalans, així com, d’investigadors de la XRAq.

La reunió va ser profitosa i útil per avaluar l’estat del sector, la relació i la transferència en l’àmbit de la recerca i les accions a realitzar en un futur immediat. Es destaco la importància del treball en col.laboració i la valorarització del producte d’aqüicultura. En aquest sentit, es va parlar de la prioritat de potenciar el producte de qualitat, la necessitat d’identificar el producte amb el seu origen i les possibilitats de creació d’una marca.

Aquesta trobada vol tenir continuïtat en la pròxima cita sectorial d’importància en el marc de la Exporapita – Sant Carles de la Ràpita 14,15 i 16 d’octubre – on se celebrarà conjuntament el II Simposi d’Aqüicultura de Catalunya, les Jornades Tècniques del IRTA en Aqüicultura i les Jornades de Terapèutica en piscicultura.

Conclusions Reunió Sectorial

 

Presentacions:

00 – Instal·lacions Aqüicultura – R. Jordana – DAR

01 – L’Aqüicultura a Catalunya – R. Jordana – DAR

02 – Control de la Reproduccio en Piscicultura – FPiferrer – ICM

03 – Anàlisi de la Producció de Peixos – C. Aguilera i F. Castelló – IRTA – UB

04 – Producció de
Molluscs – M. Ramon – ICM IEO

05 – Instal·lacions per Aqüicultura – L. Reig – UPC

06 – Medi Ambient i Aqüicultura – J. Camp – ICM

07 – Energètica Nutrició J. Fernández – UB

08 – Qualitat de la Carn del Peix de Cultiu – J. Gutiérrez – UB

09 – Benestar en Peixos – Ll. Tort – UAB

10 – Patologia Peixos i Molluscs – D. Furones – IRTA

10 – Patologia Peixos i Molluscs – MCarrason – UAB

La noticia al portal d’aqüicultura “Mis Peces”:
http://www.mispeces.com/noticias/2009/jul/090729-reunion-pesca-catalunya-xraq.asp