Recerca

Els científics de la Xarxa cobreixen les més variades disciplines de la recerca en Aqüicultura. Aquestes línies cobreixen àrees tan diferents com:

  • Reproducció
  • Nutrició
  • Cria i desenvolupament larvari
  • Fisiologia i Immunologia
  • Medi Ambient
  • Enginyeria de sistemes d’aqüicultura (RAS i obert)
  • Ecologia
  • Patologia

Tot aquest conjunt d’experteses donen un valor afegit a la Xarxa molt important pel seu caràcter multidisciplinar i complementari. Aquestes experteses es posen de manifest en el gran número de projectes i publicacions que porten a càrrec.