Oferta tecnològica

 

La XRAq mitjançant els seus grups de recerca està en dispossició d’oferir productes científic-tècnics d’alta especialització per diferents tipus de perfils professionals. Aquesta gran varietat de serveis està basada en les experteses dels membres de la Xarxa i pot anar des de serveis d’assessoria científica a un punt de vista més zootècnic.

jjjjj