Males notícies per l’aqüicultura catalana

El sector productor de l’aqüicultura a Catalunya està passant per un dels moments més difícils dels últims temps. Vàries havien estat les empreses amb dificultats financeres al sector, disminuint la seva xifra d’una manera molt significativa.

Darrerament s’ha rebut una notícia molt sorprenent alhora que descoratjadora. El grup Proyecnova, amb la seva empresa insígnia Base Viva, la única hatchery salada de Catalunya amb quasi 30 anys d’experiència, es declara en concurs de creditors. Aquesta és sense dubte una de les majors pèrdues, per no dir la major, que ha patit el sector català en les darreres dècades. Des de la Xarxa esperem que molt prompte es puguin resoldre aquests problemes econòmics i la empresa reprengui la seva activitat productiva.

Per una altra part hi han noticies que apunten a que l’empresa Caviar Nacarii, membre del grup Neoelectra i una de les empreses amb més èxit del panorama productor català, podria seguir el mateix camí que Base Viva. La problemàtica en aquest cas és referida als canvis de direcció que està donant el Govern en matèria d’energies renovables, el que afecta de manera directa i indirecta a moltes empreses que d’elles en depenen. Esperem que en aquest cas es pugui resoldre positivament, tot i que pel moment les notícies no van en aquesta direcció.

En fi, una situació difícil la que s’està patint a les empreses i en general al sector de l’aqüicultura català que tractarem de capgirar de la manera que ho anem fent als últims temps, treballant molt en favor del sector científic i productiu.

01/04/14
1 d’abril de 2014