Lifecycle

Investigadors del grup de Metabolisme i Endocrinologia en Peixos de la Universitat
de Barcelona (UB1) i l’IRTA – Sant Carles de la Ràpita participen en el projecte
LIFECYCLE. Aquest projecte estudia els diversos colls d’ampolla existents dins
les principals espècies cultivades a Europa per tal de fer més eficient l’aqüicultura
europea i més sostenible la seva expansió.

Concretament, el grup UB1 aportarà la seva experiència en cultiu de miòcits
i adipòcits per a l’estudi del paper dels IGFs en el metabolisme i creixement,
i a l’IRTA s’hi duran a terme estudis per veure l’efecte de diversos paràmetres
en el desenvolupament larvari d’orada. Aquest projecte europeu està inclòs dins
els Projectes Integradors en Col·laboració a Gran Escala del 7è Pla Marc de
la UE i la seva duració serà de 5 anys (2008 – 2012).