La pesca de l’angula: una activitat sostenible?

Enric Gisbert (UCE)

25 de Febrer, dijous, de 13:00 a 14:00 del matí