II Congrés d’Aqüicultura Mediterrània · II Simposi d’Aqüicultura de Catalunya · Jornades Tècniques de l’Exporàpita

Crec que ha estat un encert aprofitar l’oportunitat del II Congrés d’Aqüicultura del Mediterrani per encabir-hi el II Simposi d’Aqüicultura de Catalunya.

El fet de què puguem comptar amb investigadors de la Xarxa de Referència en Aqüicultura de la Generalitat de Catalunya representa un valor afegit que ens permetrà tenir més comunicacions, més participació d’experts, més transferència i, en definitiva, més nivell en les conclusions.

Tots i totes diem que l’aqüicultura té futur i això és cert però també ens queda un llarg camí a córrer ja que els punts febles hi són.

Actualment estem en un escenari global amb molts reptes; reptes que tenen cada un d’ells la seva pròpia casuística i que precisen de respostes.

El procés d’escalfament del Planeta, el creixement demogràfic, la necessitat d’una alimentació sana ens posen en una dicotomia que no podem esquivar: hem de fer produir d’una manera sostenible i hem de possibilitar una alimentació sana de la població. Això no és fàcil i l’aqüicultura ha de situar-se en una posició òptima perquè la proteïna del peix és saludable i necessària i tots sabem que la pesca extractiva està immersa en una sèrie d’interrogants que es resoldran amb més sostenibilitat que és el mateix que reduir l’esforç pesquer.

L’aqüicultura ha d’anar a més però necessitem més investigació, més transferència tecnològica i més recursos. Haurem de compaginar la productivitat responsable amb un negoci raonable. Investigadors i empresaris per dir-ho clarament.

Confio amb aquestes jornades, amb la gent que hi participa i amb la importància de les conclusions que es portaran a terme.

La Ràpita és ja un referent en temes d’aqüicultura. Felicito als organitzadors i els encoratjo a no defallir. Estan fent un bon servei al País i a la seva gent.

Director General

 

Comunicacions orals

Ponències

Llibre d’abstracts

Conclusions

 
Fotos