Grups de Recerca

La XRAq està constituida per 12 grups de recerca especialistes en diferents temàtiques. Aquests grups pertanyen a quatre institucions diferents, totes elles amb un gran bagatge i experiència al món de l’aqüicultura. La seva distribució és la següent:

 

 • Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC):
  • ICM-CSIC1: Processos Biològics Litorals
  • ICM-CSIC2: Biologia de la Reproducció

 

 • Universitat Autònoma de Barcelona (UAB):
  • UAB1: Salut d’espècies aqüàtiques
  • UAB2: Grup d’estrès, benestar i immunofisiologia en aqüicultura
  • UAB3: Immunologia evolutiva
  • UAB4: Nutrició aplicada d’espècies aqüàtiques

 

 • Universitat de Barcelona (UB):
  • UB1: Metabolisme, Nutrició i endocrinologia en peixos
  • UB2: Ecologia d’espècies de riu i aqüicultura de conservació
  • UB3: Histopatologia i biologia de la reproducció de mol·luscs i crustàcis
  • UB4:Parasitologia de peixos i qualitat de l’aigua

 

 • Universitat Politècnica de Catalunya (UPC):
  • UPC1: Valorització dels productes aqüícoles
  • UPC2: Enginyeria d’instal·lacions aqüícoles

 

Mapa centres XRAq