Reference network for Research and Development in Aquaculture

Reference network for Research and Development in Aquaculture

Network with l’aim is to promote quality research and to promote the exchange
de coneixements entre recerca pública i sector productiu en l’àmbit de l’aqüicultura.

Dirigida i coordinada pel Dr.Joaquim Gutiérrez Fruitós, l’entitat gestora és l’IRTA
i format per equips de recerca de les següents institucions: