Research

Els científics de la Xarxa cobreixen les més variades disciplines de la recerca en Aqüicultura. Aquestes línies cobreixen àrees tan diferents com:

  • Reproduction
  • Nutrition
  • Breeding and development of zebra mussel larvae
  • Physiology and Immunology
  • Environment
  • Enginyeria de sistemes d’aqüicultura (RAS i obert)
  • Ecology
  • Pathology

Tot aquest conjunt d’experteses donen un valor afegit a la Xarxa molt important pel seu caràcter multidisciplinar i complementari. Aquestes experteses es posen de manifest en el gran número de projectes i publicacions que porten a càrrec.