Project Underground – biodiversity Foundation 2011 – 2012

La XRAq ha estat beneficiària durant l’anualitat 2011-2012 d’un ajut per part de “Fundación Biodiversidad” per dur a terme un projecte anomenat “El mero, una especie amenzada. Cómo afrontar su desaparición”.

Aquest projecte, donada la situació crítica actual del mero, és considerat d’interès nacional; i com a mostra d’aquest aspecte, són tres les institucions que formen part del consorci i per tant, prenen part en diferents aspectes científics. Aquestes institucions són: IFAPA El Toruño, IEO de Vigo i la XRAq, de les quals la Xarxa és la entitat coordinadora i líder.

L’objectiu a llarg termini d’aquest projecte és clar: ajudar a mantenir i millorar les poblacions naturals de meros fent servir una eina que ens resulta molt propera a tots els grups implicats: la reproducció en captivitat. Per aconseguir aquest objectiu tan ambiciós, vàries són les actuacions que s’han de dur a terme. Aquestes actuacions van des de l’anàlisi de l’estat actuals de poblacions salvatges, passant per la posta a punt de la reproducció en captivitat amb diferents tècniques (masculinització, inducció a la posta, criopreservació de semen…) fins al disseny d’una línia base de protecció de la espècie amb plans d’actuació concrets a diferents punts d’Espanya.

En properes convocatòries, la XRAq continuarà tractant d’aconseguir recursos per ajudar a aquesta espècie tan emblemàtica de les nostres aigües.

http://www.fundacion-biodiversidad.es/