Lifecycle

Researchers of the group of Metabolism and Endocrinology in Fish of the University
de Barcelona (UB1) i l’IRTA – Sant Carles de la Ràpita participen en el projecte
LIFECYCLE. Aquest projecte estudia els diversos colls d’ampolla existents dins
the main species cultivated in Europe in order to make more efficient aquaculture
europea i més sostenible la seva expansió.

Concretament, el grup UB1 aportarà la seva experiència en cultiu de miòcits
i adipòcits per a l’estudi del paper dels IGFs en el metabolisme i creixement,
and the IRTA will be carried out studies to see the effect of various parameters
en el desenvolupament larvari d’orada. Aquest projecte europeu està inclòs dins
els Projectes Integradors en Col·laboració a Gran Escala del 7è Pla Marc de
la UE i la seva duració serà de 5 anys (2008 – 2012).