Facilities of the Institute of Food Research and Technology, IRTA

Les instal·lacions del Centre d’Aqüicultura – IRTA, situades a Sant Carles de la Ràpita, han estat utilitzades pels diferents grups de la XRAq. Aquest Centre disposa d’una de les més modernes instal·lacions de cultiu d’Espanya, ja que en els últims anys ha centrat esforços en disposar de les últimes tecnologies aplicades a l’aqüicultura, a traves de dissenys propis.
En una superfície de cinc hectàrees i escaig s’hi poden trobar instal·lacions de diferents tipus:

infraestructuresZona interior: nau industrial coberta, construïda amb panells de formigó, que consta de sales per reproductors, incubació d’ous, larves, pre-engreix i nursery, fitoplàncton, zooplàncton, mol·luscs, patologia i experiències. En aquesta zona tots els tancs disposen d’aigua dolça, aigua de mar i aigua de pou filtrada, si es desitja filtrada fins a 1 micra, esterilitzada amb UV, i termoregulada amb bescanviadors de calor, així com aireig, oxigen i climatització independent a cada sala. Les instal·lacions del CA-IRTA, han estat dissenyades per poder realitzar experiències de cultiu i estabulació d’organismes aquàtics, buscant la màxima flexibilitat possible tant a nivell de distribució d’espai/tanques de cultiu, com dels principals paràmetres ambientals (temperatura, oxigen, salinitat, etc.).
S’ha arribat a aquest objectiu a partir d’un disseny propi de tecnologia de recirculació d’aigua, basat en mòduls de tractament que permeten fixar condicions especifiques i independents. Les experiències es realitzen amb control automàtic i lectura en continu, mitjançant un sistema específicament dissenyat per aquesta finalitat. Cada mòdul permet treballar en condicions de circuit obert, semiobert i tancat. La disposició dels tancs de cultiu és flexible.

infraestructuresZona exterior: en aquesta zona es disposa de instal·lacions a escala pilot, on es treballa en sistemes de cultiu amb circuit obert d’aigua; aquí també s’ha buscat la màxima flexibilitat en quant a distribució espacial de tancs i condicions d’estabulació (salinitat). Consta de:
9 Tancs de fibra de vidre de 14 m³/u.
4 raceways de formigó de 50 m³/u.
1 hivernacle per cultiu de 672 m², cobert amb plaques de PVC bio orientat.
1 hivernacle per cultiu de 672 m², cobert amb malla d’ombreig.
Tots els tancs d’aquesta zona disposen de subministrament sempre en circuit obert, d’aigua dolça, aigua de mar filtrada a 50 micres, aigua de pou salada, aireig i oxigen. La disposició de tancs en els hivernacles també és flexible.

Polígon de gàbies surants: situat a 1 milla aprox. del port pesquer de Les Cases d’Alcanar, això fa possible realitzar projectes a escala piloto, en mar obert.

A curt termini els investigadors del XRAq que portin a terme els seus experiments en les instal·lacions de l’IRTA podran fer un seguiment remot i a temps real d’aquests, fet que accelerarà la comunicació, aportarà dades quantitatives i qualitatives molt importants i incrementarà el nivell de control i, per tant, de qualitat.