Facilities of the Institut de Ciències del Mar, ICM-CMIMA (CSIC)

Al novembre de 2001 es va inaugurar el Centre Mediterrani d’Investigacions Marines i Ambientals (CMIMA), centre on pertany l’ Institut de Ciències del Mar (CSIC), i que disposa de la Zona d’Aquaris Experimentals (ZAE).

– Els nous serveis i laboratoris del centre es complementen amb aquestes noves instal·lacions destinades a cultius marins, que son unes de les més modernes dins l’àmbit mediterrani.

– La ZAE ocupa una superfície de 650 m², incloent 3 sales amb tancs de cultiu, 11 cambres termorregulades i diferents tipus d’aquaris amb una capacitat total de 70 m³. Es poden utilitzar nou tipus d’aigua i les variables ambientals que es poden controlar als diversos aquaris són la temperatura, salinitat, oxigen i fotoperíode.