Innovation in the cultivation of mediterranean species

infraestructuresDesenvolupar els coneixements necessaris per consolidar noves espècies no és una tasca ni fàcil, ni curta. En aquests moments està essent objecte de la prioritat de nombrosos programes de l’Estat (Jacumar), obrin-se un ampli ventall de relacions i objectius comuns. En molts casos la consolidació precisarà d’innovacions importants.

Les espècies en les que es vol continuar treballant son: el pop, el déntol, el llenguado, la cabra de mar, el nero atès que o bé es disposa ja d’un estoc de reproductors al XRAq o existeix aquest estoc en d’altres centres del país que ens poden proporcionar ous. El nero que havia desaparegut de l’anterior contracte programa es podrà tornar a introduir si el Centre de Recerca del Toruño ens proporciona ous.

Els temes a abordar son diversos:

• Reproducció (llenguado, anguila i cabra de mar)
• Cultiu larvari (pop, déntol, llenguado, nero, cabra de mar)
• Preengreix (llenguado, déntol i cabra de mar)

infraestructuresinfraestructures