Aquagenomics

Tres grups membres de la XRAq participen en aquest projecte: Biologia de la
Reproducció (ICM2), Immunologia i Estrès en Aqüicultura (UAB2) i Fisiologia
Molecular en Peixos (UB1).

infraestructuresAquagenomics is a project that aims to develop new biotechnological tools
per a aqüicultura, especialment eines genòmiques i microarrays. Els experiments
that make up the project were addressed to give new answers on the basis
molecular de la resistència a malalties, creixement i reproducció en les principals
espècies d’interès comercial a Espanya: turbot (Scophthalmus maximus), orada
(Sparus aurata) i llobarro (Dicentrarchus labrax). El grup UAB2 és l’encarregat
to mount the node technology for the gilthead sea bream and sea bass that will give service to
la resta de participants. Aquest projecte està dins el programa CONSOLIDER INGENIO
2010 i té una durada de 5 anys (2008 – 2012).