Administration and Institutions

La XRAq, pel seu caràcter públic té una intensa relació amb la Generalitat de Catalunya en qüestions relacionades amb l’aqüicultura, tant des del punt de vista científic com productiu. En aquest sentit, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i en especial la Direcció General de Pesca i Afers Marítims, té un contacte habitual amb la XRAq per anar de la mà en decissions estratègiques de País, pel que fa a innovació i transferència científica al sector.

Així doncs, la XRAq compta amb el contacte directe amb les següents:

[object Window]

Companies