Dpt. Biologia Animal, Biologia Vegetal i Ecologia UAB: Tesi doctoral en biologia marina i/o la sanitat de peixos

ETS LLICENCIAT I TENS UN BON CURRÍCULUM?

T’INTERESSA EL MON DE LA BIOLOGIA MARINA I/O LA SANITAT DE PEIXOS?

T’AGRADARIA FER UNA TESI DOCTORAL?

NECESSITEM GENT PER TREBALLAR EN DOS PROJECTES DE RECERCA RELACIONATS AMB AQUESTS TEMES:

– Estudi de la variabilitat natural i canvis introduïts per l’impacte Antropogènic en la diversitat i xarxes tròfiques en el mar profund del Mediterrani.

– Paràsits de la tonyina vermella de l’Atlàntic Oriental (Thunnus thynnus) en poblacions naturals i cultivades. Comunitats i patologies associades

REQUERIMENTS:

• DISPOSICIÓ PER SOL·LICITAR UNA BECA I A COL·LABORAR EN EL PROJECTE DE RECERCA DURANT TRES-QUATRE ANYS.

• BON EXPEDIENT ACADÈMIC (superior a 2,3)

Interessats: contacteu amb Maite.Carrasson@uab.cat o Francesc.Padros@uab.cat

Unitat de Biologia Animal

Dpt. Biologia Animal, Biologia Vegetal i Ecologia

Facultat de Veterinària

Universitat autònoma de Barcelona

Barcelona, Abril de 2011