Contactes de la XRAq

Donat al topologia d’organisme de la que es tracta la XRAq, té relació tant amb entitats públiques com empresa privada. Així, l’abast de la seva recarca i experteses són més pròximes a la societat per dur a terme la transferència que tant necessària és avui en dia.

 

Contactes amb institucions

Contactes amb empresa

jjjjj