Beca UAB: Paràsits de la tonyina vermella de l’Atlàntic Oriental (Thunnus thynnus) en poblacions naturals i cultivades. Comunitats i patologies associades