Beca predoctoral INIA 2010

Busquem candidats per a l’adjudicació d’una beca de tesi doctoral a desenvolupar en el grup de Seguiment del Medi Marí i Seguretat Alimentària de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), situat a Sant Carles de la Ràpita, Tarragona. La beca (2 anys de beca + 2 anys de contracte) està finançada per l’Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) associada al projecte de recerca:

“Importancia de las toxinas marinas en los productos de la pesca y la acuicultura en Cataluña: evaluación del riesgo y propuestas para su gestión” (Ref.: RTA2009-00127-00-00).

La tesi te un caràcter multidisciplinari i comprendrà entre altres les següents temàtiques:

– Anàlisi de toxines marines mitjançant tècniques d’anàlisi químic instrumental, fonamentalment cromatogràfiques i espectromètriques, amb aplicació als àmbits de seguretat alimentària i ambiental.
– Aplicació de cultius cel•lulars en l’avaluació de toxicitat i/o bioactivitat de compostos d’origen fitoplanctònic.
– Cultiu de microalgues productores de substàncies bioactives en laboratori sota condicions controlades.
– Modelatge multiparamètric de dades ambientals, fitoplàncton i toxines.
– Anàlisi de risc.

Requisits:

– Llicenciats en Ciències Experimentals: Química, Bioquímica, CC. Del Mar, Bioenginyeria, Biologia, etc.
– Interès en la recerca.
– Bon expedient acadèmic.

Grup: Seguiment del Medi Marí i Seguretat Alimentaria.
IRTA (Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, www.irta.es)
Ctra. Poble Nou, km. 5,5
43540 Sant Carles de la Ràpita (Tarragona, España)

Interessats enviar CV, carta de presentació i expedient acadèmic amb càlcul de la nota mitja a Pablo de la Iglesia (pablo.delaiglesia@irta.cat)
Termini de presentació de sol•licituds a l’INIA: del 9 al 23 de març de 2010 (ambdós inclosos)
Més informació de la convocatòria al B.O.E. Nº 33 del dissabte 6 de febrer de 2010. Sec. III. Pàg. 11150-11182.