Aquagenomics

Tres grups membres de la XRAq participen en aquest projecte: Biologia de la
Reproducció (ICM2), Immunologia i Estrès en Aqüicultura (UAB2) i Fisiologia
Molecular en Peixos (UB1).

infraestructuresAquagenomics és un projecte que pretén desenvolupar noves eines biotecnològiques
per a aqüicultura, especialment eines genòmiques i microarrays. Els experiments
que integren el projecte van encarats a donar noves respostes sobre la base
molecular de la resistència a malalties, creixement i reproducció en les principals
espècies d’interès comercial a Espanya: turbot (Scophthalmus maximus), orada
(Sparus aurata) i llobarro (Dicentrarchus labrax). El grup UAB2 és l’encarregat
de muntar el node tecnològic per a l’orada i el llobarro que donarà servei a
la resta de participants. Aquest projecte està dins el programa CONSOLIDER INGENIO
2010 i té una durada de 5 anys (2008 – 2012).