Acuisost

Membres de la XRAq pertanyents als grups de Fisiologia Animal de la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB2) i l’IRTA – Sant Carles de la Ràpita estan col·laborant
en el projecte ACUISOST (Aqüicultura Sostenible) liderat per Dibaq-Diproteg.

Es tracta d’un extens projecte que tracta diversos aspectes clau de l’aqüicultura
sostenible, des d’aspectes nutritius fins a la gestió dels residus que genera,
passant pel desenvolupament de noves espècies de cultiu, bioseguretat i benestar
animal. El projecte rep el suport del programa CENIT i té una duració de 4 anys.