Yearly Archives: 2009

FitFish – Workshop on the Swimming Physiology of Fish

FitFish - Workshop on the Swimming Physiology of Fish Barcelona (Spain) on July 2-3, 2010 http://www.ub.edu/fitfish2010 This workshop is a Satellite event of the 9th International Congress on the Biology of Fish that will be subsequently held on July 5-9 in Barcelona.
Read more

FitFish – Fisiología de la natación en peces

"FitFish - Taller de Fisiología de la natacinó en peces. 2 -3 Julio 2010 - Barcelona http://www.ub.edu/fitfish2010 Este taller un evento satélite de 9eno Congreso Internacional sobre la biología de los peces, que tendrá lugar del dia 5 al 9de julio en Barcelona.
Read more

FitFish – Fisiologia de la natació en peixos

"FitFish - Taller de Fisiologia de la natació en peixos. 2 -3 Juliol 2010 - Barcelona http://www.ub.edu/fitfish2010 Aquest taller és un esdeveniment satèlit del 9è Congrés Internacional sobre la biologia dels peixos, que tindrà lloc del dia 5 al 9 de Juliol a Barcelona.
Read more

Reunió sectorial d’aqüicultura Catalunya

El dia 17 de juliol, el Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR) va convocar al Sector Empresarial, amb col·laboració de la Xarxa de Referència en Aqüicultura (XRAq), a celebrar una reunió sectorial d'aqüicultura a l'Aula 1 de la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona. Es va fer un repàs a la situació…
Read more